Ý tưởng - Giải pháp
Nhu châm (cấy chỉ tan) cải tiến mới

Thông tin ý tưởng

Nhu châm hay cấy chỉ vào huyệt là phương pháp chữa bệnh theo lối “Đông tây y kết hợp” sử dụng dụng cụ cùng lúc 2 kim, một kim lớn làm nòng xi lanh để luồng chỉ vô trong lòng rồi ghim đầu kim vào huyệt; một kim nhỏ hơn làm pit tông đẩy chỉ ra, ép chôn xuống dưới da. Kỹ thuật cần nhiều thao tác và chi phí dụng cụ hơi cao.

Nay áp dụng phương pháp cải tiến Nhu châm mới, cấy đựơc chỉ đôi bằng dụng cụ kim thường, kỹ thuật lại đơn giãn. Phương pháp mới chẳng những an toàn, hiệu quả mà tác dụng kích thích vùng huyệt lại tăng gắp 2 lần và  chi phí dụng cụ giảm phân nửa so phương pháp trước đây.

Hình thức chuyển giao giải pháp: 

Tất cả ai có nhu cầu ứng dụng phương pháp cấy chỉ cải tiến mới để nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân, áp dụng cách trị mới cho phòng mạch chẩn trị đông y. Hãy liên hệ chúng tôi sẽ đựơc hướng dẫn qua video, mail, điện thoại hoặc hẹn gặp trực tiếp.         

 

 

 

Liên hệ tại đây