Y học - Sức khỏe
Nghiên cứu mới: Uống nhiều nước ngọt có ga dễ gây tử vong do các bệnh về tuần hoàn và tiêu hóa

 Một nghiên cứu lớn đã chỉ ra sự liên quan giữa uống nhiều nước ngọt có ga với việc tử vong do các bệnh về tuần hoàn và tiêu hóa ở hơn 10 quốc gia tại Châu Âu.

 Một nghiên cứu mới được điều phối bởi các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã kiểm tra mối liên quan giữa tiêu thụ nước ngọt có đường, chất ngọt nhân tạo với tỷ lệ tử vong và nguyên nhân cụ thể.

Những người uống từ hai ly nước ngọt có ga trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn so với những không hoặc ít sử dụng đồ uống này. 

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu của hơn 450.000 người trong đoàn điều tra về ung thư và dinh dưỡng châu Âu (EPIC), với thời gian theo dõi trung bình hơn 16 năm. So với những người tham gia uống ít hơn một ly nước ngọt có đường mỗi tháng, những người uống hai hoặc nhiều ly mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn ở mọi mặt

Ngoài ra, tiêu thụ hai ly nước ngọt có ga trở lên mỗi ngày có liên quan rõ ràng đến tử vong do bệnh tuần hoàn và tiêu thụ một ly mỗi ngày được cho là có khả năng tử vong do bệnh tiêu hóa.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) là một phần của Tổ chức Y tế Thế giới, với nhiệm vụ phối hợp và tiến hành nghiên cứu về nguyên nhân gây ung thư ở người và các cơ chế gây ung thư, phát triển các chiến lược khoa học để kiểm soát ung thư. Cơ quan này còn nghiên cứu dịch tễ học và phổ biến thông tin khoa học thông qua các ấn phẩm, cuộc họp và khóa học

Theo VietQ