Thầm kín online
Khả năng giao hợp lúc nào thụ thai con trai?

Câu hỏi: Theo Đông y, vận dụng học thuyết âm dương ngũ hành sinh con theo ý muốn đúng không và khả năng giao hợp buổi nào trong ngày dể thụ thai bé trai?

Gởi bởi: Đà nẳng

Bác sỹ trả lời:

 Theo học thuyết Âm dương ngũ hành thì mọi vận động của vũ trụ trong đó có con người đều tuân thủ quy luật nhất định. Nội dung này nói rằng sinh trai hay gái đều phải có lý do của trời đất con người không thể can thiệp, con người chỉ chịu sự can thiệp ngẫu nhiên theo quy luật tương tác giữa các mối quan hệ nào đó để rồi sinh ra trai gái. Nhưng chính trong học thuyết xem " mối quan hệ tương tác ngẫu nhiên nào đó " cho trai hay gái vẫn luôn diễn ra theo học thuyết Âm dương và  các mối quan hệ tương tác theo thuộc tính ngũ hành. Điều này gợi cho con người khả năng vận dụng sinh trai gái theo ý muốn.

Các  vua chúa khi xưa  vẫn đã vận dụng quy luật này  kết quả có khi được khi không. Nền khoa học ngày nay còn bó tay với nhiều lý do để sinh con theo ý muốn nên  nhiều người có nhu cầu đã phải tìm đến cách thức của sự vận dụng học thuyết này. Theo bác sỹ khả năng sinh trai (thuộc dương) nên giao hợp tốt nhất vào buổi sáng từ 3giờ- 9giờ thuộc giờ dương (đồng khí tương cầu). Theo y học hiện đại cũng đồng ý quan điểm này bởi vì trong những thời gian này chu kỳ sinh học về sức khỏe tình dục người đàn ông đạt mức tối đa, nội tiết tố sinh dục nam (testosteron) cao đạt ngưỡng, giúp tinh trùng nhanh chóng bơi lội sớm tìm gặp trứng. Từ lý do đó người ta tin giao hợp vào buổi sáng sinh trai có xác suất cao hơn. Bạn có thể xem thêm bài viết “ sinh trai năm Nhăm Thìn” ở mục Yhọc và sức khỏe.

Chúc bạn thành công!

Câu hỏi khác: